Adapter sony 19.5v- 3.9a

Hàng mới, Chính hãng
Bảo hành :
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tương thích các dòng máy Sony Vaio PCG-FR Series: PCG-FR100, PCG-FR102, PCG-FR105, PCG-FR130, PCG-FR130U, PCG-FR150, PCG-FR215E, PCG-FR215H, PCG-FR215M, PCG-FR295MP, PCG-FR33/B, PCG-FR55/B, PCG-FR55E, PCG-FR55E/B, PCG-FR77/B, PCG-FR77E/B, PCG-FR780 Sony Vaio PCG-GRS Series : PCG-GRS, PCG-GRS100, PCG-GRS150, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS170, PCG-GRS170P, PCG-GRS175, PCG-GRS250, PCG-GRS515M, CG-GRS515SP, PCG-GRS515SP/R, PCG-GRS515SPR PCG-GRS55/B, PCG-GRS614MK, PCG-GRS614MP, PCG-GRS615SK, PCG-GRS615SP, PCG-GRS700K
260,000 Đồng
Số lượng :

Adapter sony 19.5v- 3.9a

Tương thích các dòng máy Sony Vaio PCG-FR Series: PCG-FR100, PCG-FR102, PCG-FR105, PCG-FR130, PCG-FR130U, PCG-FR150, PCG-FR215E, PCG-FR215H, PCG-FR215M, PCG-FR295MP, PCG-FR33/B, PCG-FR55/B, PCG-FR55E, PCG-FR55E/B, PCG-FR77/B, PCG-FR77E/B, PCG-FR780 Sony Vaio PCG-GRS Series : PCG-GRS, PCG-GRS100, PCG-GRS150, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS170, PCG-GRS170P, PCG-GRS175, PCG-GRS250, PCG-GRS515M, CG-GRS515SP, PCG-GRS515SP/R, PCG-GRS515SPR PCG-GRS55/B, PCG-GRS614MK, PCG-GRS614MP, PCG-GRS615SK, PCG-GRS615SP, PCG-GRS700K