Sony Vaio 16V-4A

Hàng mới, Chính hãng
Bảo hành :
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Sony Vaio 16V-4A Adapter sạc pin laptop sony.
290,000 Đồng
Số lượng :

Sony Vaio 16V-4A

Tương thích với các Model máy Sony sau: VAIO PCG 4: PCG-431, PCG-431L, PCG-432L, PCG-462L VAIO PCG-C: PCG-C1MHP VAIO PCG-GR: PCG-GR200, PCG-GR250 VAIO PCG-N: PCG-N505X VAIO PCG-S: PCG-SR17K, PCG-SR19, PCG-SR19GT VAIO PCG-TR: PCG-TR2/A, PCG-TR2/AP1, PCG-TR2/B, PCG-TR2/P, PCG-TR2A, PCG-TR2AP VAIO PCG-V: PCG-V505AC, PCG-VX7, PCG-VX7/BD VAIO PCG-Z: PCG-Z1AP1, PCG-Z1AP2, PCG-Z1R/P, PCG-Z1RA, PCG-Z1RAP, PCG-Z1RAP1, PCG-Z1RAP1K VAIO VGN-B: VGN-B1XP, VGN-B250FP, VGN-B3VP VAIO VGN-S: VGN-S150P, VGN-S150S, VGN-S155, VGN-S16, VGN-S16C, VGN-S16GP VAIO VGN-T: VGN-T140PL, VGN-T150, VGN-T150/L, VGN-T150/LKIT1, VGN-TX16C, VGN-TX16C/B, VGN-TX16C/W, VGN-TX16TP, VGN-TX17C, VGN-TX17C/B, VGN-TX17C/L, VGN-TX17GP, VGN-TX17GP/B, VGN-TX17GP/W, VGN-TX17LP, VGN-TZ150N, VGN-TZ150N/B, VGN-TZ150N/N, VGN-TZ160N, VGN-TZ160N/B, VGN-TZ170N, VGN-TZ170N/B VAIO VGN-U: VGN-U50, VGN-UX007, VGN-UX180 VAIO VGN-Y: VGN-Y, VGN-Y18C