HP 65W 18.5V-3.5A Loại 2

Hàng mới, Chính hãng
Bảo hành :
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
HP 65W 18.5V-3.5A Loại 2, Bảo hành 1 tháng.
175,000 Đồng
Số lượng :

HP 65W 18.5V-3.5A Loại 2

HP 65W 18.5V-3.5A Loại 2, Bảo hành 1 tháng.