Ổ cắm điện 5 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 1500W

Ổ cắm điện 5 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 1500W

130,000 Đồng
Ổ cắm điện 5 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 1500W
Mới
Ổ cắm điện 6 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 2500W

Ổ cắm điện 6 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 2500W

160,000 Đồng
Ổ cắm điện 6 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 2500W
Mới
Ổ cắm điện 3 lổ dài 3M, có công tắc, 1500W

Ổ cắm điện 3 lổ dài 3M, có công tắc, 1500W

90,000 Đồng
Ổ cắm điện 3 lổ dài 3M, có công tắc, 1500W
Mới
Ổ cắm điện 3 lổ dài 3M, công tắc tự động, 2500W

Ổ cắm điện 3 lổ dài 3M, công tắc tự động, 2500W

120,000 Đồng
Ổ cắm điện 3 lổ dài 3M, công tắc tự động, 2500W
Mới
Ổ cắm điện 6 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 1500W

Ổ cắm điện 6 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 1500W

150,000 Đồng
Ổ cắm điện 6 lổ dài 3M, có 2 công tắc, 1500W
Mới
Ổ cắm điện 8 lổ dài 3M, có công tắc, 2500W

Ổ cắm điện 8 lổ dài 3M, có công tắc, 2500W

180,000 Đồng
Ổ cắm điện 8 lổ dài 3M, có công tắc, 2500W
Mới